Medezeggensch...

  • De leukste school van Landsmeer!

Medezeggenschapsraad

Het doel van de medezeggenschapsraad is om ouders en leerkrachten de gelegenheid te geven invloed uit te oefenen op het schoolbeleid en beslissingen van het schoolbestuur. De wet op ‘de medezeggenschap scholen’ regelt de inspraak van ouders en leerkrachten ten opzichte van het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad (MR), bepaalt steeds haar standpunt met betrekking tot datgene wat het schoolbestuur, directie en het team zouden willen doen of doet, zoals beleidsvoorstellen of de uitvoering van die voorstellen. In de wet is geregeld over welke voorstellen de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Het bestuur is verplicht over een groot aantal zaken de mening van de MR te vragen. De invloed van de MR is vooral op beleidsmatige aspecten (de schoolbudgetten, het personeelsbeleid, ARBO, vakanties, klachtenregeling etc.) De MR bestaat uit twee gelijke geledingen: de ouders en de teamleden.

De MR leden zijn:

Mirjam Abrahams (Kiyan groep 5)

Jeroen Koster (Bhodi groep 5)

Mariëlle Snijder (leerkracht groep 1/2)

Desirée van Eunen (leerkracht groep 5)