Ouders

 • De leukste school van Landsmeer!

Ouders

De zorg voor goed onderwijs ligt op de eerste plaats bij het onderwijzend personeel, de directie en het bestuur. Daarnaast is een goede samenwerking met de ouders op de ‘school-van-vandaag’ onmisbaar en maakt deel uit van die zorg. Wij vinden het van groot belang dat de ouders nauw betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind of kinderen op onze school. Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school. Onze school biedt hiervoor verschillende mogelijkheden:

 • Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind.
 • Bij het brengen en halen van de kinderen  kunnen de ouders, indien gewenst, even kort met de leerkracht spreken.
 • In november zijn er 10-minuten gesprekken waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind met u wordt besproken.
 • In februari  wordt er een dag vrij geroosterd, waarop de ouders met de leerlingen worden uitgenodigd voor een gesprek a.h.v. het rapport. Leerlingen hebben een actieve rol bij de kind-oudergesprekken, waarbij ze reflecteren op de volgende punten:
  • Wat gaat er goed?
  • Wat zijn verbeterpunten?
  • Wat is er nodig om te kunnen verbeteren?
  • In juni zijn er ook geplande 10-minuten gesprekken.
  • Ouders worden door het jaar heen uitgenodigd in de klas om de kinderen de gelegenheid te geven te laten zien waar ze op school mee bezig zijn.

  U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek met de groepsleerkracht van uw kind(eren) of met de directeur van de school.

  Hulp van ouders.

  De hulp van ouders is bij tal van activiteiten onmisbaar. U kunt ons bijvoorbeeld helpen bij:

  • de bibliotheek
  • tutor lezen
  • luizen controles
  • schoolreisjes
  • de sportdagen
  • klassenactiviteiten

  Veel activiteiten worden ook georganiseerd door of met hulp van de ouderraad.