Het jaarplan

  • De leukste school van Landsmeer!

Het jaarplan

De school heeft in 2019 een schoolplan geschreven voor de planperiode (2019-2023). In dit plan staat wat de school voor de komende 4 jaren voor plannen heeft en op welke manier die plannen gerealiseerd gaan worden. Elk jaar wordt er een jaarplan vastgesteld, zodat er gericht in dat jaar aan ontwikkelingen gewerkt kan worden. Naast dit schoolplan is er elk jaar een nieuwe schoolgids waarin ook alle zakelijke informatie staat voor de ouders. Het schoolplan is als het ware ons planningsboek, zodat er goed gevolgd kan worden wat wij willen, op welk niveau wij het uitvoeren en wat wij na evaluatie bij zouden willen stellen of uit willen breiden.

Het jaarplan kunt u opvragen bij de directie