Het team

  • De leukste school van Landsmeer!

Het team

Het team van de Hoeksteen in schooljaar 2016-2017 ziet er als volgt uit:

  • Juf Mariëlle : groep 1/2 a
  • Juf Liesbeth en juf Rachida: groep 1/2 b
  • Juf Wilma en juf Valerie: groep 3-4
  • Meester Marc en juf Rachida: groep 5/6
  • Juf Jolanda en juf Marja: groep 7/8

Juf Didi is de intern begeleider van De Hoeksteen; zij ondersteunt de leerkrachten in het geven van onderwijs op maat en draagt zorg voor de individuele ondersteuning voor enkele leerlingen.Juf Arlène verzorgt de gymlessen van de groepen 3-8 in het ICL; alle groepen hebben twee keer gym van de vakleerkracht.
Juf Joke en  meester Theo zijn als vrijwilliger enkele ochtenden op school aanwezig voor extra ondersteuning in de klassen en aan individuele leerlingen. Juf Reggie is één ochtend aanwezig en regelt administratieve zaken  voor De Hoeksteen. Juf Batje is directeur; haar taak is het aansturen van het team.