Overblijven

  • De leukste school van Landsmeer!

Overblijven

U kunt u kind laten overblijven op school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Als de school ’s middags gesloten is, is er geen overblijf.

Per dag zijn er 3 overblijf(groot)ouders aanwezig. Op maandag, donderdag en vrijdag is er een professionele overblijfkracht van de Tinteltuin aanwezig naast de overblijfouders. We organiseren de overblijf in twee groepen: groep 1/2 zit in het Hoekje en groep 3-8 zit in de hal. Omdat we een christelijke school zijn beginnen we met groep 1/2 met een zingend gebedje en groep 3-8 met een halve minuut stil zijn waarin een ieder voor zichzelf mag bidden.

Het is de bedoeling dat de kinderen zelf brood en drinken mee nemen voor de overblijf. Tijdens de overblijf wordt er niet gesnoept; als u toch iets mee wilt geven denk dan eens aan snoeptomaatjes, plakjes komkommer, worteltjes of ontbijtkoek. Vóór  het eten spelen we bij goed weer buiten op het plein, bij regenachtig of heel koud weer blijven we binnen. Om 12.50 uur gaat de bel en gaan de kinderen naar binnen.
Voor de betaling kunt u kiezen voor losse kaarten ( 1 kaart €25,00, 2 kaarten €45,00), een jaarkaart (zie hieronder). U bent zelf verantwoordelijk voor de betalingen. U kunt het geld overmaken op rekeningnummer  NL57 INGB 0006 7414 64 ovv naam en groep van uw kind.De kaart blijft in ons bezit en als deze vol is krijgt u hem mee naar huis en dan weet u dat u een nieuwe moet kopen.

De jaarkaarten zijn:
– 1x per week €65,00 per kind, 2x per week €130,00 per kind, 3x per week € 195,00 per kind en  4x in de week €260,00 per kind.
– Wanneer u voor een jaarkaart kiest, dan kunt een aanvraagformulier vragen bij de overblijfcoördinator.
– Het bedrag voor de jaarkaart kunt u overmaken op bovenstaand rekeningnummer ovv naam en groep van uw kind. U mag dit bedrag ook in termijnen betalen.
– Overblijfcoördinator: Aytin Goede (moeder van Sara, groep 6)